Ванредна скупштина акционара 12.08.2016.

Download Adobe reader- Позив за скупштину 12.08.2016, године

Download Adobe reader - Обавештење за скупштину 12.08.2016 године

Download Adobe reader - Пуномоћје за гласање на ванредној седници

Download Adobe reader - Формулар за гласање 12.08.2016. године

Download Adobe reader - Одлуке 12.08.2016. год.

Download Adobe reader- Предлог Одлуке за чланове надзорног одбора

Download Adobe reader - Пословник о раду Скупштине 12.08.2016. год.

Download Adobe reader - Одлука о избору ревизора и накнади 12.08.2016. год.


Download Adobe reader - Одлука о избору ревизора и накнади 12.08.2016. год.

Извод из јединствене евиденције акционара
Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader- Извештај о одлукама донетим на седници одржаној 12.08.2016.