Осигурање од одговорности возарa

Download Adobe reader- Услови осигурања од одговорности возара

Download Adobe reader- Услови - ЦМР

Превоз робе врши се различитим средствима. Чињеница је да постоји могућност да и поред пажње доброг домаћина, возар нанесе штету роби коју је примио на превоз.

Зависно од врсте превозног средства и релација постоји:

  • осигурање одговорности друмског возара у домаћем транспорту,
  • осигурање одговорности друмског возара у међународном транспорту (ЦМР),
  • осигурање бродара унутрашње пловидбе у домаћем транспорту,
  • осигурање бродара унутрашње пловидбе у међународном транспорту.

У случају настанка штете надокна ђујемо све износе које возар треба да плати за које је одговоран у смислу позитивних прописа за ту врсту транспорта.

Одговорност за накнаду штете због губитка, мањка или оштећења терета (робе) ограничен је на износ прописан законом или међународним конвенцијама.

Висина штете за губитак ствари одређује се према тржишној вредности друге ствари исте количине и својстава у време и у месту у коме је била примљена на превоз.

Висина штете за оштећене ствари одређује се у висини разлике између фактурне вредности те ствари у неоштећеном стању и тржишне вредности те ствари у оштећеном стању.

Поред тога надокнађујемо и: