Осигурање пловних објеката (каско)

Download Adobe reader- Услови осигурања пловних објеката

Пловила, која могу бити са или без сопственог погона, изложена су разним опасностима која им прете у току пловидбе као и за време стајања (усидрења), а овим осигурањем постиже се да се пловилима безбрижно плови по рекама и језерима целе Европе

Осигуравају се :

1. Бродови у изградњи док се налази у бродоградилишту. Oсим брода, предмет осигурања су и бродске машине, опрема и материјал потребан за изградњу још пре уношења у брод.

Осигурани ризици по фазама:

2. Пловни објекти на унутрашњим водама

  • бродови, јахте, глисери, чамци, скутери и др.,
  • редовне залихе горива и мазива, залихе хране и пића потребних за посаду брода,
  • додатна или специјална опрема, мреже и други рибарски прибор,
  • трошкови вађења потонулих пловних објеката.

3. Осигуравају се штете настале као непосредна последица следећих ризика:

  • пловидбена незгода (судар, удар, наседање и сл.),
  • пожар, експлозија на броду, другом броду или обали,
  • невреме, олуја и сл. ванредни догађаји,
  • додир или стругање дна на обележеном пловном путу,
  • губитак сидра, сидреног ланца и пропелера, као и лом осовине пропелера и др.