Осигурање куће/стана од пожара и неких других опасности

Download Adobe reader - Услови осигурања куће/стана од пожара и неких других опасности

Намена ове полисе је да се кућа/стан осигураника заштите од пожара и елементарних непогода.

Предмет осигурања су:

  • стално настањени станови
  • ствари у њима
  • гараже
  • разне зидне, подне, плафонске облоге, тапети, кречење...
  • стакла на вратима и прозорима у саставу осигураног стана (без накнадно застакљених тераса)

Овом врстом осигурања пружа се осигуравајућа заштита од:

  • пожара, удара грома, експлозије, олује, града, пада летелице, манифестације и демонстрације
  • провалне крађе и разбојништва
  • изливања воде из инсталација
  • лома стакла

Сума осигурања на коју се закључује ово осигурање се формира на основу квадратуре куће/стана и представља горњу границу до које се врши накнада штете.  

Уколико је дошло до уништења или нестанка ствари, накнађује се вредност осигуране ствари до суме осигурања, а уколико је дошло до оштећења, накнађују се трошкови поправке осигуране ствари.