Контакт

   
ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд  
Француска 13  
Београд  
   
Т. 381 (011) 2020-400, 2020-415  
Ф. 381 (011) 2020-460  
office@globos.co.rs  
   
Текући рачуни:
 
Војвођанска банка, 355-1004262-65  
Аик банка, 105-515094-54  
ЈУБМЕС банка, 190-11350-81  
   
Служба осигурања и ликвидација штета (БЕОГРАД) 011/2020-404
Служба за ликвидацију штета (НОВИ САД) 021/425-945
Сектор продаје осигурања (НОВИ САД) 021/425-945
  021/425-946