ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Визија: Визија нашег Друштва је да створимо препознатљиву и стабилну позицију на тржишту обезбеђујући својим осигураницима поуздане производе и услуге који поседују додатне вредности у односу на друге.
Мисија:Наша мисија је да својим клијентима понудимо производе и услуге осигурања, обезбеђујући им нашу потпуну флексибилност у циљу задовољења њихових потреба.
Глобос осигурање а.д.о. своју визију и мисију остварује сталним унапређењем система менаџмента квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2015, обезебеђујући на тај начин:

  • Усресређеност на осигуранике, у циљу сталног повећања њиховог задовољства;
  • Континуирано унапређење и развој производа и услуга;
  • Потпуну посвећеност запосленима у циљу повећања њихове продуктивности и подршке у испољавању њихових идеја, обезбеђујући на тај начин обострано задовољство;
  • Успостављање добрих пословних односа са партнерима и свим заинтересованим странама у циљу стварања додатних вредности за све учеснике у пословним односима;
  • Посвећеност највишег руководства у остварењу посебних мерљивих циљева,
  • Системски приступ у унапређењу ефективности и ефикасности свих пословних процеса.

Наше пословања је засновано на идеји да својим клијентима омогућимо осигурање по најповољнијим условима, обезбеђујући на тај начин одржавање дугорочних односа и сарадње.

Наша визија која је подржана системским приступом менаџмента квалитетом треба да нам омогући повећање броја клијената који ће препознати наше вредности и наше напоре у остваривању лидерске позиције на тржишту који су засновани на перманентом унапређењу наших услуга. Како бисмо својим клијентима понудили сигурност, успоставили смо техничке и организационе мере управљања континуитетом наших услуга.
Запослени у нашем Друштву су обучени, поседују дугогодишње искуство у области осигурања и своје пословне задатке обављају у складу са кодексима понашања који су дефинисани на основу најбоље пословне праксе.

   ИЗВРШНИ ОДБОР
29.01.2019.    Председник

Милован Ђуровић
  Члан

Милољуб Даниловић