НОВО

АУТООДГОВОРНОСТ

 

Првог новембра 2019 године, *Глобос осигурање" је почело да се бави осигурањем од аутоодговорности.

ОСИГУРАЊЕ БЕЗ НЕИСПЛАЋЕНИХ ШТЕТА

Акционарско друштво за осигурање ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ основано је 6. јануара 1994. године. Регистровано је за послове свих врста неживотних осигурања. 

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о. је од самог почетка формирано као акционарско друштво и није настало приватизацијом друштвене имовине. Радимо у сопственом пословном простору, у центру Београда и Новог Сада. Имамо пословне пунктове у Крагујевцу и Нишу.

Цео систем пословања заснован је на:

Наша стратегија и циљеви:

Надамо се да ћете на нашој презентацији добити све потребне информације о нашем друштву.

Према достављеним резултатима и рангирању осигуравајућих компанија у Републици Србији и југоисточној Европи за 2008.годину од стране аналитичара Finance Central Europe из Лондона заједно са референцама из страних претежно консултантских агенција, ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. показује изванредне резултате.

С поштовањем,
ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

 

Предности

Повољности

•Гарантована, брза и квалитетна исплата накнада по обрачунатим штетама

•Сигурност, солвентност, стабилност пословања

•Модерна техничка опремљеност

•Конкурентне цене осигурања

•Плаћање премија на рате

•Помоћ и подршка осигураницима

•Примена економских начела и правила струке

•Праћење савремених трендова пословањa

•Oдобраваmo различите врсте попуста на премију осигурања.

•Омогућено је плаћање премије у ратама. У нашем осигуравајућем друштву, осим што нам је важно да закључимо што више квалитетних осигурања, такође нам је важна брзина исплате штете.

•Исплата наших осигураника ажурна је и врло уредна, а тежимо да ту исплату учинимо још бржом и експедитивнијом.