ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДОСПЕЛЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

У складу са препоруком Народне банке Србије, обавештавамо клијенте у старијој животној доби којима је изречена забрана кретања током целог дана, као и оне који су у току ванредног стања остали без редовних прихода или су им редовни приходи знатно смањени тако да више нису у могућности измире своје обавезе по уговору о осигурању, да им за време трајања ванредног стања плаћање премије осигурања по закљученим Уговорима о осигурању за наведене категорије клијената може бити одложено без утицаја на њихова права из ових уговора и без обрачуна камате на доспеле обавезе. Премије осигурања доспеле у периоду трајања ванредног стања ће бити накнадно измирене на начин што ће се висина наредних обавеза по основу будућих премија пропорционално увећати. Уколико желите да вам се плаћање доспеле премије осигурања одложи, ваш захтев за одлагање обавеза са подацима (име, презиме, ЈМБГ, контакт телефон), пошаљите на email:

office@globos.co.rs

Сваки примљени захтев биће размотрен и клијент ће бити обавештен да ли су испуњени критеријуми за одлагање обавеза по уговору о осигурању. Уколико не желите да вам се плаћање доспеле премије осигурања одложи, слободни сте да своје обавезе измирите у роковима предвиђеним уговором о осигурању. Напомињемо:

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛИЈЕНТЕ

Поштовани,

У складу са препорукама надлежних државних органа, чији је циљ превенција и спечавање даљег ширења вируса “Covid-19” Глобос осигурање препоручује свим грађанима који желе да поднесу захтеве за накнаду штете, приговоре и друге поднеске, да то ураде електронским путем, слањем документације емаил-ом или поштом, у циљу максималног смањења физичког контакта. Ово је превентивна мера на коју смо се одлучили како би заштитили грађане који желе лично да предају одштетни захтев, као и наше запослене. Због тога вас, предострожности ради, позивамо да убудуће све поднеске Глобос осигурању достављате без физичког доласка у просторије Друштва. Сви захтеви наших осигураника ће бити уредно обрађени. Подсећамо да су наши контакти за информације и/или слање одштетних захтева следећи:

НОВО

АУТООДГОВОРНОСТ

 

Првог новембра 2019 године, *Глобос осигурање" је почело да се бави осигурањем од аутоодговорности.

ОСИГУРАЊЕ БЕЗ НЕИСПЛАЋЕНИХ ШТЕТА

Акционарско друштво за осигурање ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ основано је 6. јануара 1994. године. Регистровано је за послове свих врста неживотних осигурања. 

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о. је од самог почетка формирано као акционарско друштво и није настало приватизацијом друштвене имовине. Радимо у сопственом пословном простору, у центру Београда и Новог Сада. Имамо пословне пунктове у Крагујевцу и Нишу.

Цео систем пословања заснован је на:

Наша стратегија и циљеви:

Надамо се да ћете на нашој презентацији добити све потребне информације о нашем друштву.

Према достављеним резултатима и рангирању осигуравајућих компанија у Републици Србији и југоисточној Европи за 2008.годину од стране аналитичара Finance Central Europe из Лондона заједно са референцама из страних претежно консултантских агенција, ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. показује изванредне резултате.

С поштовањем,
ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

 

Предности

Повољности

•Гарантована, брза и квалитетна исплата накнада по обрачунатим штетама

•Сигурност, солвентност, стабилност пословања

•Модерна техничка опремљеност

•Конкурентне цене осигурања

•Плаћање премија на рате

•Помоћ и подршка осигураницима

•Примена економских начела и правила струке

•Праћење савремених трендова пословањa

•Oдобраваmo различите врсте попуста на премију осигурања.

•Омогућено је плаћање премије у ратама. У нашем осигуравајућем друштву, осим што нам је важно да закључимо што више квалитетних осигурања, такође нам је важна брзина исплате штете.

•Исплата наших осигураника ажурна је и врло уредна, а тежимо да ту исплату учинимо још бржом и експедитивнијом.